STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
481 58/ĐHHĐ-HTQT 24/03/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 58/ĐHHĐ-HTQT ngày 24/3/2015 về kế hoạch xét duyệt hồ sơ đăng ký đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015
482 424/QĐ-ĐHHĐ 23/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 424/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/3/2015 về việc cử CBGV tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm học 2014-2015
483 425/QĐ-ĐHHĐ 23/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 425/QĐ-ĐHHĐ ngày 23/3/2015 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm năm học 2014-2015
484 426/QĐ-ĐHHĐ 23/03/2015 Đại học Hồng Đức QĐ số 426/QĐ-ĐHHĐ, ngày 23/3/2015 về việc thành lập Chi hội Hữu nghị Việt - Lào
485 55/TB-ĐHHĐ 23/03/2015 Đại học Hồng Đức TB số 55/TB-ĐHHĐ, ngày 23/3/2015 thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2015.
486 407/QĐ-ĐHHĐ 19/03/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 407/QĐ-ĐHHĐ ngày 19/3/2015 về việc thành lập Hội đồng xét chọn ứng viên đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2015
487 19/BC-ĐHHĐ 19/03/2015 Đại học Hồng Đức Báo cáo số 19/BC-ĐHHĐ ngày 19/3/2015 về Báo cáo kết quả đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2014-2015
488 53/TB-ĐHHĐ 18/03/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 53/TB-ĐHHĐ ngày 18/03/2015 về việc đăng ký tham gia Chi hội Hữu nghị Việt - Lào trường Đại học Hồng Đức.
489 56/ĐHHĐ-HSSV 18/03/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 56/ĐHHĐ-HSSV ngày 18/3/2015 về việc xét cấp học bổng và giải thưởng KOVA lần thứ XII, năm 2015
490 55/ĐHHĐ-HCTH 18/03/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 55/ĐHHĐ-HCTH ngày 18/3/2015 V/v Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 3 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2015
491 54/KH-ĐHHĐ 17/03/2015 Đại học Hồng Đức Ke hoach so 54/KH-ĐHHĐ ngay 17/3/2015 v/v Đanh gia chat luong dao tao tai cac don vi su dung lao dong nam 2015
492 53/KH-ĐHHĐ 17/03/2015 Đại học Hồng Đức Kế hoạch số 53/KH-ĐHHĐ, ngày 17/3/2015 v/v Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực tại các đơn vị, địa phương năm 2015
493 401/QĐ-ĐHHĐ 17/03/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 401/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/3/2015 v/v Thành lập Tổ khảo sát nhu cầu đào tạo tại các đơn vị năm 2015
494 402/QĐ-ĐHHĐ 17/03/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 402/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/3/2015 v/v Thành lập Tổ đánh giá chất lượng đào tạo tại các đơn vị sử dụng lao động là sinh viên tốt nghiệp trường ĐHHĐ
495 52/ĐHHĐ-TCCB 17/03/2015 Đại học Hồng Đức công văn 52/ĐHHĐ-TCCB ngày 17/3/2015 về việc nâng lương tháng 3,4 năm 2015
496 396/QĐ-ĐHHĐ 17/03/2015 Đại học Hồng Đức Quyết định số 396/QĐ-ĐHHĐ ngày 17/3/2015 về việc phê duyệt và ban hành 11 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại trường Đại học Hồng Đức theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT và QĐ số 1510/QĐ-ĐHH
497 14-BC/ĐHHĐ-ĐTN 16/03/2015 Đại học Hồng Đức Báo cáo công tác tháng 3/2015, kế hoạch công tác tháng 4/2015
498 50/ĐHHĐ-HCTH 16/03/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 50/ĐHHĐ-HCTH, ngày 16/3/2015 V/v thống kê tình hình sử dụng hộp thư điện tử theo tên miền của Nhà trường
499 51/ĐHHĐ-HCTH 16/03/2015 Đại học Hồng Đức Công văn số 51/ĐHHĐ-HCTH ngày 16/3/2015 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.
500 52/TB-ĐHHĐ 13/03/2015 Đại học Hồng Đức Thông báo số 52/TB-ĐHHĐ, ngày 13/3/2015 về việc Tổ chức đăng kí du thi tiếng Anh đầu ra theo chuẩn TOEIC
Trang 25/31 <12...2122232425262728293031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm