Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

21, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, Quản trị kinh doanh Khóa 2017-2019.

12, Tháng 11, 2019

Kế hoạch tổ chức đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

30, Tháng 10, 2019

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

9, Tháng 10, 2019

Công văn về việc xác định môn thi và nội dung thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

13, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kế toán K10 (2017-2019).

9, Tháng 9, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

6, Tháng 9, 2019

Công văn về việc xây dựng bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

6, Tháng 8, 2019

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2019.

12, Tháng 6, 2019

Quyết định công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2019

11, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về tổ chức Lễ trao bằng thạc sĩ năm 2019

3, Tháng 6, 2019

Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục K10C, khóa 2017-2019.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

17, Tháng 5, 2019

Quyết định ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức

13, Tháng 5, 2019

Quyết đinh công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

9, Tháng 5, 2019
Page 3/7 <1234567>