Quyết định phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam, khóa 2016-2018

29, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ

29, Tháng 11, 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp thạc sĩ khóa 2014-2016

29, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh K9A, khóa 2016- 2018.

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Giáo dục, khóa 2016-2018

13, Tháng 11, 2017

Quyết định công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

7, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc công nhận xét tuyển thí sinh nước CHDCND Lào học Cao học đợt 2 năm 2017

6, Tháng 11, 2017

Kế hoạch Tổ chức thi đánh giá trình độ Tiếng Anh bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học

31, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2017

2, Tháng 10, 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

21, Tháng 9, 2017

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2017

21, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Hồng Đức

17, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 1 năm 2017

21, Tháng 7, 2017

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt II năm 2017

18, Tháng 7, 2017
Page 3/7 <1234567>