Thông báo về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018.

25, Tháng 12, 2018

Công văn về việc chấn chỉnh nền nếp dạy và học đối với các chuyên ngành đào tạo sau đại học.

18, Tháng 12, 2018

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019.

18, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

21, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Khoa học Cây trồng.

29, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018.

23, Tháng 10, 2018

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2018

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về chương trình học bổng toàn phần đào tạo thạc sĩ CNTT.

6, Tháng 4, 2016

Thông báo tuyển nghiên cứu sinh khóa 2 năm 2016.

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc công nhận học viên đạt trình độ tiếng Anh bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam (B1 khung châu Âu).

8, Tháng 3, 2016
Page 3/5 <12345>