Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Lễ trao Bằng tốt nghiệp các hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Lễ trao bàng tốt nghiệp hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ hai - năm 2019.

29, Tháng 8, 2019

Phân công nhiệm vụ và quy định Ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển nhập học hệ chính quy năm 2019.

19, Tháng 8, 2019

Công văn về việc hướng dẫn mức thu BHYT và thu thẻ BHYT photo thuộc đối tượng khác đối với HSSV năm học 2019-2020.

19, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 năm học 2019 - 2020.

9, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ hệ LT, VB2 đào tạo theo hình thức chính quy, năm học 2019 - 2020.

9, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy tập trung tại Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, xác nhận nhập học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 7, 2019

Quyết định về việc công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, đợt II năm 2019 (Kỳ thi ngày 18, 19/5/2019).

20, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019.

6, Tháng 6, 2019

Kế hoạch về việcTổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2018-2019.

27, Tháng 5, 2019

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT năm học 2018-2019 và triển khai công tác CVHT năm học 2019-2020.

27, Tháng 5, 2019

Thông báo về việc xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 2 năm 2019.

21, Tháng 5, 2019

Công văn về việc nộp luận án, luận văn, khóa luận tốt nghiệp.

9, Tháng 5, 2019
Page 2/6 <123456>