Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi năng khiếu tại Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc ban hành Quy định tổ chức thi năng khiếu tại Trường Đại học Hồng Đức.

30, Tháng 6, 2020
Thông báo thông tin hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2020.

Thông báo thông tin hỗ trợ kỳ thi tốt nghiệp THPT và công tác tuyển sinh hệ chính quy năm 2020.

26, Tháng 6, 2020
Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bàng thứ hai, ngày thi 30,31/5/2020.

Thông báo về việc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bàng thứ hai, ngày thi 30,31/5/2020.

26, Tháng 5, 2020
Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020 (Thay thế thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 03/4/2020).

Thông báo về việc tuyển sinh trình độ đại học, tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non hệ chính quy năm 2020 (Thay thế thông báo số 41/TB-ĐHHĐ ngày 03/4/2020).

12, Tháng 5, 2020
 Thông báo về thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 12 năm 2019.

Thông báo về thời gian, địa điểm thi tốt nghiệp hệ LT, VLVH, VB2 đợt tháng 12 năm 2019.

16, Tháng 12, 2019
 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 ( LT, VLVH, VB2) Đợt tháng 12 năm 2019.

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 ( LT, VLVH, VB2) Đợt tháng 12 năm 2019.

13, Tháng 12, 2019
Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 đợt tháng 11 năm 2019.

Quyết định về việc Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Văn bằng 2 đợt tháng 11 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019
Kế hoạch Thi và công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT, VLVH, VB2, tháng 12 năm 2019.

Kế hoạch Thi và công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT, VLVH, VB2, tháng 12 năm 2019.

22, Tháng 11, 2019
 Công văn về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu dạy học.

Công văn về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện biên soạn, lựa chọn giáo trình, tài liệu dạy học.

14, Tháng 11, 2019
 Thông báo về vệc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, ngày thi 09,10/11/2019.

Thông báo về vệc sử dụng các phòng học phục vụ Thi tuyển sinh hệ liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai, ngày thi 09,10/11/2019.

4, Tháng 11, 2019
Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2019-2020.

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề thi học phần năm học 2019-2020.

17, Tháng 10, 2019
Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo của trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo của trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 10, 2019
Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, Sinh viên tham dự Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng va Trung Du miền núi phía Bắc năm 2019.

Quyết định thành lập Đoàn cán bộ, Sinh viên tham dự Techfest vùng Đồng bằng Sông Hồng va Trung Du miền núi phía Bắc năm 2019.

15, Tháng 10, 2019
Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp Mùa đông, áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/4/2020.

Hiệu lệnh báo giờ học trên lớp Mùa đông, áp dụng từ ngày 14/10/2019 đến ngày 12/4/2020.

7, Tháng 10, 2019
 Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2019-2020.

Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo năm học 2018-2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2019-2020.

23, Tháng 9, 2019
Page 2/8 <12345678>