Quyết định về việc thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp TCCN ngành SP Mầm non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Ngành sư phạm Mầm Non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thanh tra công tác quản lí chuyên môn cấp Bộ môn

12, Tháng 10, 2017

Thông báo thời gian thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2017 (Bắt đầu từ ngày 16/10/2017)

5, Tháng 10, 2017

Công văn về việc đề xuất mở ngành mới; ngành, phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

5, Tháng 10, 2017

Công văn về việc triển khai biên soạn TLDH năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định về Công tác Cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức

4, Tháng 10, 2017

Tổng kết công tác kiến tập, thực tập sư phạm năm học 2016-2017 & nhiệm vụ năm học 2017-2018

4, Tháng 10, 2017

Báo cáo tổng kết công tác cố vấn học tập năm học 2016-2017 và Phương hướng hoạt động năm học 2017-2018

15, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018

28, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc thay đổi thời gian học tập tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khóa học

25, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng cho SV hệ chính quy tốt nghiệp tháng 6 năm 2017.

25, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hành, kiến tập và Thực tập Trường Đại học Hồng Đức, năm học 2017-2018.

25, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả học văn hóa năm học 2016 - 2017 của học sinh tạo nguồn tuyển sinh năm 2017

17, Tháng 8, 2017

Công văn về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung CTĐT theo định hướng ứng dụng và phát huy năng lực người học

16, Tháng 8, 2017
Page 2/9 <123456789>