Kế hoạch về việc tổ chức giải điền kinh HSSV trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018

11, Tháng 1, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo soạn thảo Đề án "Thành lập trường phổ thông Thực hành trực thuộc trường Đại học Hồng Đức"

14, Tháng 12, 2017

Công văn về việc đánh giá công tác CVHT học kỳ 1 và triển khai công tác CVHT học kỳ 2 năm học 2017-2018

14, Tháng 12, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2017-2018

12, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét CNTN đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Hệ LT,VLVH, văn bằng đại học thứ 2, đợt II năm 2017

7, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học tại trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 12, 2017

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về công tác quản lý học phần dùng chung trong toàn trường và điều phối phối việc giảng dạy

4, Tháng 12, 2017

Quyết định về việc cử viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên chính ( hạng II)

16, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập các Ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp TCCN ngành SP Mầm non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp Ngành sư phạm Mầm Non (K27,28,29) hệ chính quy năm 2017

3, Tháng 11, 2017

Quyết định về việc thanh tra công tác quản lí chuyên môn cấp Bộ môn

12, Tháng 10, 2017

Thông báo thời gian thực hiện giờ làm việc mùa đông năm 2017 (Bắt đầu từ ngày 16/10/2017)

5, Tháng 10, 2017

Công văn về việc đề xuất mở ngành mới; ngành, phương thức tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

5, Tháng 10, 2017
Page 2/10 <12345678910>