Báo cáo Tổng kết công tác tuyển sinh năm 2018.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định xây dựng, quản lý hồ sơ học phần và tổ chức đào tạo theo định hướng ứng dụng và phát triển năng lực người học.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt II năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị bàn về chỉ định học phần giảng dạy nhằm đảm bảo không vượt quá 200% định mức.

24, Tháng 12, 2018

Báo cáo Tổng kết công tác kiến tập thực tập sư phạm năm học 2017-2018 và nhiệm vụ năm học 2018-2019.

31, Tháng 10, 2018

Kế hoạch hoàn thành chương trình đào tạo, tổ chức thi tốt nghiệp bậc trung cấp Sư phạm Mầm non (K30, K29).

26, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc chuẩn bị hồ sơ thực tập tốt nghiệp năm học 2018-2019 của các khoa: Kinh tế-QTKD, Nông lâm-Ngư nghiệp, Kỹ thuật Công nghệ, Công nghệ TT&TT, Khoa học Xã hội, Tâm lý Giáo dục.

1, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng, Ban thư ký giúp việc Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

25, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2018-2019.

20, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng ký hình thức thi kết thúc học phần kỳ I năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về nhiệm vụ của cán bộ, giảng viên và nhân viên tham gia công tác coi thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 - Cụm thi số 34.

7, Tháng 6, 2016

Kế hoạch tổng kết công tác thực hành, thực tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các ban giúp việc Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi, xét công nhận tốt nghiệp các lớp Cao đẳng nghề K1, năm 2016.

7, Tháng 6, 2016

Công văn về việc tuyển dụng sinh viên tham gia chương trình tạo nguồn Kỹ thuật viên và Thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản.

25, Tháng 5, 2016
Page 2/5 <12345>