STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
41 2312/QĐ-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017
42 2313/QĐ-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017
43 2316/QĐ-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017
44 150/ĐHHĐ-SĐH 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc quản lý đề cương chi tiết học phần đào tạo trình độ thạc sỹ
45 143/TB-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức nghi lễ chào Cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể ngày 12/9/2016
46 151/KH-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017
47 2317/QĐ-ĐHHĐ 08/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017
48 2309/QĐ-ĐHHĐ 07/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017
49 148/ĐHHĐ-HCTH 05/09/2016 Đại học Hồng Đức Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 8/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2016
50 139/TB-ĐHHĐ 05/09/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2016-2017
51 149/ĐHHĐ-TCCB 05/09/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc giảng dạy cho các cơ sở giáo dục và đào tạo
52 138/TB-ĐHHĐ 01/09/2016 Bộ Giáo Dục Thông báo về việc đề xuất hồ sơ tài trợ nghiên cứu cơ bản trong Khoa học Xã hội và nhân văn 2016, tài trợ đợt 1 năm 2017
53 2288/QĐ-ĐHHĐ 01/09/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc phê duyệt mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017 của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức
54 145/ĐHHĐ-TTTTTV 31/08/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc đăng ký sử dụng tài liệu số
55 144/KH-ĐHHĐ 30/08/2016 Đại học Hồng Đức Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2016-2017
56 2261/QĐ-ĐHHĐ 30/08/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc
57 2256/QĐ-ĐHHĐ 29/08/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc giao phụ trách Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
58 132/TB-ĐHHĐ 29/08/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đăng bài trên Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017
59 133/TB-ĐHHĐ 29/08/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Trung tâm Thông tin - Thư viện
60 134/TB-ĐHHĐ 29/08/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Hoàng Văn Thi tại Hội nghị về công tác phối hợp phục vụ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học
Trang 3/36 <12345678910...3536>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm