STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu nội dung
101 01/UQ-ĐHHĐ 18/01/2016 Đại học Hồng Đức Giấy ủy quyền về quản lý, điều hành công tác của Nhà trường.
102 01/BC-ĐHHĐ 15/01/2016 Đại học Hồng Đức Báo cáo tình hình hoạt động trong tháng 01/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 02/2016.
103 11/TB-ĐHHĐ 15/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo chương trình, kế hoạch đánh giá giám sát kết quả vận hành QMS ISO và hồ sơ minh chứng phục vụ Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục trường.
104 09/TB-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Quản trị các trường Đại học địa phương giai đoạn 2016-2020 và trong tương lai"
105 69/QĐ-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức QĐ số , ngày 14/01/2016 Quyết định về việc công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2016
106 66/QĐ-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc tiếp nhận lao động hợp đồng từ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thanh Hóa.
107 67/QĐ-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban Quản lý Nhà ở sinh viên trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.
108 68/QĐ-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý Nhà ở sinh viên.
109 08/TB-ĐHHĐ 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng về việc đảm các điều kiện di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính trong giai đoạn 1
110 03/ĐHHĐ-TTTT-TV 14/01/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc đánh giá tình hình hoạt động website và trang web các đơn vị.
111 02/ĐHHĐ-TCCB 13/01/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc nâng bậc lương tháng 01, 02/2016
112 41/QĐ-ĐHHĐ 13/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc ban hành"Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức"
113 07/TB-ĐHHĐ 13/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về địa điểm tổ chức nghi lế chào cờ Tổ quốc và sinh hoạt tập thể ngày 18/01/2016.
114 15/ĐHHĐ-QLKH 12/01/2016 Đại học Hồng Đức Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu dự án cấp tỉnh
115 35/QĐ-ĐHHĐ 11/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
116 05/TB-ĐHHĐ 07/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc viết bài đăng và tham gia Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ Các Trường Đại học, Cao Đẳng khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy lợi Toàn quốc lần thứ VII, năm 2016.
117 03/TB-ĐHHĐ 06/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016
118 02/TB-ĐHHĐ 05/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc hội thảo cấp trường "Hoạt động khoa học và công nghệ vủa tuổi trẻ Trường Đại học Hồng Đức Thực trạng và giải pháp"
119 01/TB-ĐHHĐ 05/01/2016 Đại học Hồng Đức Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường"Xây dựng hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Hồng Đức.
120 11/QĐ-ĐHHĐ 05/01/2016 Đại học Hồng Đức Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hồng Đức.
Trang 6/31 <12345678910...3031>
Tìm kiếm văn bản
  • Tìm theo số hiệu
  • Tìm trong trích yếu
  • Loại văn bản
  • Cơ quan ban hành
  • Lĩnh vực
  • Ngày ban hành
  • Tìm kiếm