Công văn về việc cung cấp số liệu giảng viên, sinh viên năm 2017,2018.

26, Tháng 3, 2019

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Olympic Tiếng Anh và Hội thi tìm hiểu văn hóa Anh - Việt - Mỹ trường Đại học Hồng Đức, năm học 2018-2019.

26, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về Sở hữu trí tuệ

26, Tháng 3, 2019

Công văn về việc giới thiệu danh sách Lưu HSSV Lào tiêu biểu năm 2018, 2019.

25, Tháng 3, 2019

Kế hoạch về việc Tổ chức cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi Phòng ở kiểu mẫu trong các Khu nội trú năm học 2018-2019.

22, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

19, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Dạy học tiếng Anh định hướng biên phiên dịch".

19, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

19, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc Thành lập Ban Chấm bài Cuộc thi ''Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hình chính trực thuộc Trung ương"

18, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2020.

14, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017 - 2019, chuyên ngành Động vật học.

12, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý lý thuyết & Vật lý toán.

12, Tháng 3, 2019
Page 18/59 <12...141516171819202122...5859>