Quyết định về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh của Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020.

6, Tháng 3, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 2/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 3/2019.

5, Tháng 3, 2019

Kế hoạch giải bóng chuyền học sinh - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

5, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Trường Đại học Hồng Đức".

5, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở trường Đại học Hồng Đức".

5, Tháng 3, 2019

Công văn về việc đánh giá Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 và Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007.

4, Tháng 3, 2019

Công văn về việc triển khai thu học phí HSSV, HV qua thẻ ATM.

4, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh".

1, Tháng 3, 2019

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phối kết hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ Mầm non".

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn học Giáo dục Quốc phòng và An ninh".

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

1, Tháng 3, 2019

Quyết đinh về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành toán sơ cấp.

1, Tháng 3, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Khoa học máy tính.

28, Tháng 2, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Toán giải tích.

28, Tháng 2, 2019
Page 2/42 <12345678910...4142>