Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Ứng dụng công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng hiện nay".

12, Tháng 4, 2021

Triển khai chương trình xét nghiệm do MEDLATEC Thanh Hóa tài trợ 100% chi phí.

8, Tháng 4, 2021

Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ.

6, Tháng 4, 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021.

6, Tháng 4, 2021

Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

1, Tháng 4, 2021

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2121.

31, Tháng 3, 2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình SGK phổ thông mới (1,2)

30, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

26, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

25, Tháng 3, 2021

Thông tin về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

25, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

19, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

16, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Page 2/68 <12345678910...6768>