Danh mục các hoạt động văn - thể - mỹ năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Cúp bóng đá CBVC-LĐ và HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Thông báo kết luận tại Hội nghị Giao ban công tác HSSV hệ chính quy học kỳ I, Năm học 2018-2019.

6, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh, sinh viên giai đoạn 2018-2020.

6, Tháng 12, 2018

Kế hoạch Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên Năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ trọng tài Hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.

23, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc kiểm tra, nắm bắt tình hình HSSV nội, ngoại trú - Đợt 1 năm học 2018-2019.

14, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2, năm học 2018-2019.

7, Tháng 11, 2018

Kế hoạch giao ban công tác sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019.

6, Tháng 11, 2018

Danh sách ban tiếp nhận thí sinh trúng tuyển các hệ: LT,VLVH, VB2- đợt 2 năm 2018 (Nhập học ngày 11/11/2018).

2, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập "Ban vận động thành lập Hội Cựu sinh viên trường Đại học Hồng Đức".

22, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập "Ban vận động thành lập Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Hồng Đức".

18, Tháng 10, 2018

Kế hoạch về việc khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2017 và ý kiến của nhà sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường.

25, Tháng 9, 2018
Page 4/8 <12345678>