Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người học hệ chính quy với lãnh đạo Nhà trường. Năm học 2016 - 2017

18, Tháng 1, 2017

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2016 - 2017

20, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc ban hành danh sách cán sự lớp hệ chính quy tập trung năm hoc 2026 - 2017

12, Tháng 12, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Tổ Trọng tài Hội thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Kế hoạch hội thao Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Điều lệ Thể thao Quốc phòng học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017

23, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập BTC Cúp bóng đá Cán bộ - HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017

7, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc quy định công bố kết quả học tập của sinh viên từ năm học 2016-2017

2, Tháng 11, 2016

Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020" của Trường Đại học Hồng Đức

1, Tháng 11, 2016

Công văn về việc kê khai, phát hành Thẻ ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đối với người học

1, Tháng 11, 2016

Kế hoạch tổ chức Cúp bóng đá Cán bộ - HSSV Trường Đại học Hồng Đức năm học 2016-2017

27, Tháng 10, 2016

Kế hoạch về việc tổ chức Hội diễn văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016

27, Tháng 10, 2016

Công văn về việc trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

21, Tháng 10, 2016

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2015

17, Tháng 10, 2016

Kế hoạch về việc tổ chức chương trình "Cùng Dell chắp cánh ước mơ" cho học sinh sinh viên năm 2016

17, Tháng 10, 2016
Page 4/8 <12345678>