Quyết định về việc kiện toàn Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2015-2016.

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nâng bậc lương tháng 7,8,9/2015

7, Tháng 8, 2015

Công văn về việc soạn thảo chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc

7, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Đội văn nghệ CBVC-LĐ tham gia Hội diễn Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

4, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc tham gia liên hoan văn nghệ quần chúng CNVC-LĐ toàn tỉnh chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII

4, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc dừng thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

3, Tháng 8, 2015

Công văn về việc báo cáo kết quả 02 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo

31, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ giới thiệu phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu đào tạo hệ chính quy năm 2015 tại các trường THPT, Trung tâm GDTX.

30, Tháng 7, 2015

Thông báo về việc tổ chức phổ biến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đến CBVC-LĐ và HSSV trong Trường ĐH Hồng Đức

30, Tháng 7, 2015

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy vào Trường Đại học Hồng Đức năm 2015

30, Tháng 7, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2015

30, Tháng 7, 2015

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 7 và những nhiệm vụ chính trong tháng 8/2015.

30, Tháng 7, 2015
Page 58/61 <12...5152535455565758596061>