Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo "Giải pháp phát triển kinh tế du lịch tỉnh Thanh Hóa"

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

25, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2016-2017

14, Tháng 10, 2016

Công văn về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng KH&ĐT

11, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay"

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay"

7, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2016-2021

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

7, Tháng 10, 2016
Page 8/15 <12...56789101112131415>