Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

1, Tháng 11, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2016-2017

25, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2016-2017

14, Tháng 10, 2016

Công văn về việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp lần thứ nhất của Hội đồng KH&ĐT

11, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay"

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Xu hướng biến đổi định hướng giá trị của sinh viên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay"

7, Tháng 10, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường Đại học Hồng Đức, nhiệm kỳ 2016-2021

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

7, Tháng 10, 2016

Thông báo về việc triển khai hoạt động Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2016-2017

26, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

16, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học

16, Tháng 9, 2016

Công văn về việc đề xuất các dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn, phê duyệt thực hiện từ năm 2017

13, Tháng 9, 2016

Thông báo về việc thu bài dự thi Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V

9, Tháng 9, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở năm học 2016-2017

8, Tháng 9, 2016
Page 8/15 <12...56789101112131415>