Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hoc.

13, Tháng 4, 2016

Quyết định về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa hoc.

13, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quản lý và phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học giảng viên - sinh viên Trường Đại học Hồng Đức"

13, Tháng 4, 2016

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu Sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, viên chức năm học 2015-2016.

6, Tháng 4, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện địa hóa và hội nhập quốc tế"

6, Tháng 4, 2016

Thông báo v/v đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia thuộc "Chương trình khoa học và công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường giai đoạn 2016-2020"

23, Tháng 3, 2016

Công văn về việc triển khai cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo lần thứ V"

23, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc Ban hành Điều lệ cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ V.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN năm 2017 thuộc Đề án phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo Tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác phát triển khoa học công nghệ giữa Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa và Trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Toán học giải tích và ứng dụng"

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở

15, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.

8, Tháng 3, 2016
Page 8/12 <23456789101112>