Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Dạy học tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam"

17, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy các môn Lý luận chính trị - luật"

17, Tháng 3, 2017

Công văn về việc Bổ sung lý lịch khoa học

15, Tháng 3, 2017

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2016 - 2017

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đánh giá năng xuất, phẩm chất và hoàn thiện quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) giống lúa chất lượng tại Thanh Hóa"

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia năm 2018

7, Tháng 3, 2017

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2018

1, Tháng 3, 2017

Công văn về việc cử sinh viên tham dự hội thảo quốc gia

1, Tháng 3, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo khoa học "Quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay"

27, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Quản lý hoạt động dạy học ở trường phổ thông theo định hướng đổi mới giáo dục hiện nay"

27, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị văn hóa ứng xử của cư dân vùng ven biển Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng biên đảo"

17, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy các học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thang Hóa"

16, Tháng 2, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Internet of Things và các ứng dụng trong điều khiển"

16, Tháng 2, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Giáo dục thể chất trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

16, Tháng 2, 2017
Page 5/15 <12345678910...1415>