Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu dự án cấp tỉnh

13, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc viết bài đăng và tham gia Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ Các Trường Đại học, Cao Đẳng khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy lợi Toàn quốc lần thứ VII, năm 2016.

13, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chương trình Nông thôn miền núi năm 2016

13, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng hồ sơ năng lực chuẩn đầu ra chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 1, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo" Quản trị các trường Đại học địa phương giai đoạn 2015-2020 và trong tương lai"

29, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp bộ năm 2016.

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Dạy và học tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức".

11, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

3, Tháng 12, 2015

Quyết định phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016

2, Tháng 12, 2015

Công văn về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI"

27, Tháng 11, 2015
Page 5/8 <12345678>