Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm vòng chung kết công trình tham gia Cuộc thi "Ý tường sáng tạo" lần thứ IV

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo cấp trường

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc phối hợp xuất bản số Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức số đặc biệt.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ KH & CN cấp cơ sở năm học 2015-2016.

8, Tháng 10, 2015

Công văn về việc cung cấp các văn bản đăng ký hoạt động KH&CN

8, Tháng 10, 2015

Thông báo v/v tổ chức Hội thảo KH "Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên..."

8, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm vòng loại công trình tham gia cuộc thi Ý tưởng sáng tạo lần thứ IV

8, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc triển khai hoạt động Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.

15, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học"Vận dụng tri thức bản địa của cư dân ven biển Thanh Hóa để xây dựng các chương trình truyền thông bảo vệ chủ quyền biển đảo".

15, Tháng 9, 2015
Page 5/6 <123456>