Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (đợt 2).

23, Tháng 10, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Tổ chức về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Thực trạng quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Thanh Hóa".

22, Tháng 10, 2018

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2018-2019.

16, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm học 2018-2019 (Đợt 1).

11, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển thể chất cho học sinh các trường tiểu học tỉnh Thanh Hóa".

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc đăng bài trên tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH của sinh viên năm học 2018-2019.

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực KH&CN ở trong và ngoài nước (Đề án 2395)

7, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc kê khai giờ hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thành lập các nhóm cán bộ, giảng viên thảo luận về thực hiện mục tiêu của Hội thảo "Goverinh University's role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU

25, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc khen thưởng đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2015-2016.

25, Tháng 5, 2016

Thông báo về việc triệu tập tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động KH&CN năm học 2015-2016.

25, Tháng 5, 2016

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

4, Tháng 5, 2016
Page 5/11 <12345678910>