Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh đáp ứng nhu cầu xã hội".

10, Tháng 3, 2016

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ chuyên ngành phương pháp toán sơ cấp, khóa 2014-2016.

8, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Hội thảo "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, và hội nhập quốc tế".

4, Tháng 3, 2016

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học "Giải pháp phát huy giá trị truyền thống của con người Thanh Hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế"

4, Tháng 3, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Giải pháp đổi mới công tác tuyển sinh và nâng cao chất lượng đào tạo ngành giáo dục thể chất trong các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa"

24, Tháng 2, 2016

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình dựa trên hồ sơ năng lực người học.

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học "Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật công trình dựa trên hồ sơ năng lực người học"

24, Tháng 2, 2016

Thông báo về việc hội thảo cấp trường "Hoạt động khoa học và công nghệ vủa tuổi trẻ Trường Đại học Hồng Đức Thực trạng và giải pháp"

19, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học "Quản trị các trường Đại học địa phương giai đoạn 2016-2020 và trong tương lai"

19, Tháng 1, 2016

Công văn về việc cử thành viên tham gia Hội đồng nghiệm thu dự án cấp tỉnh

13, Tháng 1, 2016

Thông báo về việc viết bài đăng và tham gia Hội nghị Khoa học công nghệ tuổi trẻ Các Trường Đại học, Cao Đẳng khối Nông-Lâm-Ngư-Thủy lợi Toàn quốc lần thứ VII, năm 2016.

13, Tháng 1, 2016
Page 7/11 <12345678910>