Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý.

27, Tháng 11, 2015

Công văn về việc góp ý văn bản quy định hoạt động KH&CN.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Giải tích, Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng môn Giải tích Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng Tiếng Anh cho các ứng viên tham gia Học bổng Eramus plus

12, Tháng 11, 2015

Công văn về việc đề xuất ngành, tổ hợp môn xét tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo tuyển viên chức cho đối tượng thuộc" Đề án Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài".

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc giao phụ trách Khoa Khoa học tự nhiên.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý.

12, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Đoàn tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt Nam năm 2015.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng đào tạo sau đại học năm 2015 và trao bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Khóa 2012-2014.

12, Tháng 11, 2015

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 năm 2015.

12, Tháng 11, 2015
Page 43/55 <12...394041424344454647...5455>