Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Quốc tế

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án thành lập Viện nghiên cứu Kinh tế - Xã hội Thanh Hóa

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban Đề án đầu tư nâng cấp Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

4, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài NCKH sinh viên dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

3, Tháng 12, 2015

Thông báo Về việc tuyển sinh khóa II chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) liên kết đào tạo với trường Đại học Soongsil, Hàn Quốc

3, Tháng 12, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá năng lực tiếng Anh theo khung tham chiếu 6 bậc đối với ứng viên học bổng Eramus Plus

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về việc thực hiện bảo lưu kết quả học tập và chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên học liên thông đại học hệ chính quy

2, Tháng 12, 2015

Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015, phương hướng hoạt động giai đoạn 2015-2020

2, Tháng 12, 2015

Quyết định phê duyệt danh mục sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016

2, Tháng 12, 2015

Thông báo về chương trình học bổng GLOBAL UGRAD 2016 dành cho sinh viên đại học

30, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 11, 12/2015

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc phê duyệt kết quả tuyển viên chức Trường Đại học Hồng Đức năm 2015 cho đối tượng thuộc Đề án "Liên kết đào tạo nguồn nhân lực trình độ Đại học và Sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Kế hoạch tổ chức Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2015-2016

27, Tháng 11, 2015
Page 43/59 <12...394041424344454647...5859>