Quyết định về việc thành lập BTC, Ban Trọng tài Hội thao Thể thao Quốc phòng HSSV năm học 2015-2016

27, Tháng 11, 2015

Công văn về việc đề xuất dự án tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ GDQP-AN đợt 2 năm 2015

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ việc di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính

27, Tháng 11, 2015

Kết quả tuyển viên chức ngạch giảng viên cho đối tượng Đề án"Liên kết đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học với các trường đại học nước ngoài"

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương khóa XI"

27, Tháng 11, 2015

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ quản lí lớp cho Ban đại diện lớp năm thứ I, năm học 2015-2016.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức hội thảo cấp trường" Hội nhập quốc tế và những thách thức đặt ra với việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI"

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ Kiểm soát tài liệu ISO cấp đơn vị

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh sáng kiến kinh nghiệm năm học 2015-2016.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Bóng, khoa Giáo dục thể chất.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

27, Tháng 11, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Hợp tác quốc tế giai đoạn 2010-2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, Phụ trách bộ môn phát triển kỹ năng tiếng Anh, Khoa Ngoại ngữ.

27, Tháng 11, 2015
Page 44/59 <12...404142434445464748...5859>