Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh Cao đẳng nghề năm 2015

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ kiểm soát tài liệu ISO các đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc

25, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Ban ISO

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc rà soát, bổ sung tài liệu phục vụ đào tạo, năm học 2015-2016

25, Tháng 8, 2015

Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV triển khai trong năm học 2014-2015

25, Tháng 8, 2015

Công văn về việc xây dựng KHĐT tiến sĩ 2015-2019

18, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục

18, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục Trường Đại học Hồng Đức.

18, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH của CBGV.

18, Tháng 8, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo định kỳ hàng tháng

13, Tháng 8, 2015

Thông báo về việc phân công chuẩn bị nội dung cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng Khoa học và Đào tạo, kỳ họp lần thứ 8.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Tài chính-Thống kê, Khoa Kinh tế- Quản trị Kinh doanh.

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng bộ môn Khoa học vật nuôi, Khoa Nông-Lâm-Ngư nghiệp

13, Tháng 8, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lê Nin, Khoa Lý luận chính trị-Luật.

13, Tháng 8, 2015
Page 45/49 <12...3940414243444546474849>