Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2015.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Lịch sử Khoa Khoa học xã hội

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó trưởng bộ môn Việt nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội .

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học nước ngoài, Khoa Khoa học xã hội.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Việt Nam học-Du lịch, Khoa Khoa học xã hội

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm lại Trưởng bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Khoa học xã hội.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Động vật, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Thực vật, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Hóa học, Khoa Khoa học tự nhiên.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn Lý luận và phương pháp giảng dạy Giáo dục thể chất, Khoa Giáo dục thể chất

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng bộ môn Bóng, Khoa Giáo dục thể chất

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm phó trưởng bộ môn Vật lý kỹ thuật, Khoa kỹ thuật Công nghệ.

27, Tháng 11, 2015

Quyết định về việc bổ nhiệm Phó trưởng bộ môn Kỹ thuật công trình, Khoa kỹ thuật Công trình.

27, Tháng 11, 2015
Page 45/59 <12...414243444546474849...5859>