Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai đợt 2 năm 2015.

22, Tháng 10, 2015

Thông báo về học bổng trao đổi Eramus Plus.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2020.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học và hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng quá trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015

Kế hoạch lấy ý kiến về hoạt động giảng dạy học phần và chất lượng quá trình đào tạo trước khi kết thúc khóa học thông qua người học năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng giám khảo chấm vòng chung kết công trình tham gia Cuộc thi "Ý tường sáng tạo" lần thứ IV

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động năm học 2015-2016.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

15, Tháng 10, 2015

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng cơ sở nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh.

15, Tháng 10, 2015

Công văn về việc Kiểm soát chi dự án trên 100 triệu.

15, Tháng 10, 2015

Quyết định việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết minh đề tài NCKH sinh viên Dự thi cấp trường và cấp Bộ năm học 2015-2016

15, Tháng 10, 2015
Page 48/58 <12...444546474849505152...5758>