Thông báo về việc tổ chức Chung kết cuộc thi ý tưởng sáng tạo lần thứ IV và Lễ phát động cuộc thi ý tưởng sáng tạo lần thứ V.

26, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở.

26, Tháng 10, 2015

Hướng dẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2015.

26, Tháng 10, 2015

Công văn về việc cử cán bộ tập huấn hướng dẫn sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm.

26, Tháng 10, 2015

Công văn về việc phân công chuẩn bị tham luận cho Hội nghị tổng kết công tác HTQT giai đoạn 2010-2015.

26, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc đăng kí hình thức học liên thông chính quy đối với thí sinh đã trúng tuyển vào ĐH, CĐ năm 2015.

26, Tháng 10, 2015

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 10,11/ 2015.

26, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Tổ công tác xây dựng phương án và tổ chức thực hiện việc di chuyển Cơ sở 2 về Cơ sở chính Trường Đại học Hồng Đức.

26, Tháng 10, 2015

Công văn về việc kiểm tra tiến độ rà soát, điều chỉnh bổ sung CTĐT theo định hướng phát huy năng lực và định hướng ứng dụng nghề nghiệp.

26, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thuyết định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đào tạo liên thông, vừa làm vừa học, văn bằng thứ hai đợt 2 năm 2015.

22, Tháng 10, 2015

Thông báo về học bổng trao đổi Eramus Plus.

22, Tháng 10, 2015

Công văn về việc hướng dẫn xây dựng quy hoạch đào tạo sau đại học giai đoạn 2016-2020.

22, Tháng 10, 2015

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ công tác lấy ý kiến của người học và hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng quá trình đào tạo của Trường Đại học Hồng Đức

22, Tháng 10, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề tài NCKH cấp cơ sở năm học 2015-2016.

22, Tháng 10, 2015
Page 48/59 <12...444546474849505152...5859>