Thông báo về việc đăng kí xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2015

15, Tháng 9, 2015

Thông báo điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt bổ sung năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức.

15, Tháng 9, 2015

Thông báo Lịch thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2015

15, Tháng 9, 2015

Thông báo Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy cho các lớp Đại học và Cao đẳng K37 hệ chính quy.

15, Tháng 9, 2015

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2

10, Tháng 9, 2015

Điểm trúng tuyển ĐH, CĐ hệ chính quy đợt bổ sung năm 2015 vào Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc triển khai kế hoạch hoạt động NCKH sinh viên năm học 2015-2016

9, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2015.

9, Tháng 9, 2015

Công văn về việc đề nghị thu thẻ BHYT photo còn hạn sử dụng đến 31/12/2015 của thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2015.

9, Tháng 9, 2015

Kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường giai đoạn 2010-2015

9, Tháng 9, 2015

Kế hoạch đánh giá chất lượng đề cương chi tiết học phần năm học 2015-2016.

9, Tháng 9, 2015

Công văn về việc nộp báo cáo theo yêu cầu của Nhà trường.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo về việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển du lịch Thanh Hóa năm 2016.

7, Tháng 9, 2015

Thông báo Kết luận của Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Đại học Hồng Đức phiên họp thứ 8, nhiệm kỳ 2011-2016.

7, Tháng 9, 2015

Quyết định về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập năm học 2015-2016.

7, Tháng 9, 2015
Page 52/59 <12...4950515253545556575859>