Kế hoạch về việc thi chuẩn đầu ra ngoại ngữ hệ LT, VB2 đào tạo theo hình thức chính quy, năm học 2019 - 2020.

9, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy tập trung tại Trường Đại học Hồng Đức.

9, Tháng 8, 2019

Danh sách Tổ tiếp sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2019.

7, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc tổ chức học tập tập trung môn học GDQPAN tại Trung tâm GDQPAN.

6, Tháng 8, 2019

Quyết định về việc Ban hành "Quy định về công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với hoạt động giảng dạy của giảng viên và quá trình đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức"

6, Tháng 8, 2019

Kế hoạch về việc lấy ý kiến người học đối với dịch vụ giáo dục công, chất lượng hoạt động giảng dạy và quá trình đào tạo tại trường đại học Hồng Đức, năm học 2019-2020.

6, Tháng 8, 2019

Công văn về việc xây dựng bản mô tả Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ.

6, Tháng 8, 2019

Quyết định kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 7, 2019

Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, xác nhận nhập học đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy đợt 1 năm 2019 vào Trường Đại học Hồng Đức.

17, Tháng 7, 2019

Báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019.

17, Tháng 7, 2019

Công văn về việc tăng cường kỷ luật hành chính trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Báo cáo tổng kết công tác học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2019-2020.

21, Tháng 6, 2019

Báo cáo kết quả triển khai công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên trong trường học năm 2019.

21, Tháng 6, 2019

Thông báo về việc xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa năm 2020.

21, Tháng 6, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng biên tập Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 6, 2019
Page 11/58 <12...789101112131415...5758>