Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Toàn quốc "Nghiên cứu và giảng dạy văn học về đề tài lịch sử dân tộc".

3, Tháng 1, 2019

Báo cáo Tổng hợp ý kiến giải trình của Nhà trường tại Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên các hệ LT, VLVH, VB2, năm học 2018-2019.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2017-2019, chuyên ngành Thực vật học.

3, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc chuẩn y Ban cán sự các lớp cao học K11 đợt 2, khóa 2018-2020.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá trình độ Tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Việt Nam cho học viên cao học.

2, Tháng 1, 2019

Thông báo về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

2, Tháng 1, 2019

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học hệ Liên thông, Vừa làm vừa học, Văn bằng 2 đợt II năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đợt 2 năm 2018.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của học sinh sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp ra trường năm 2017.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận học viên cao học đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

28, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thưởng cho giải Hội thao Thể thao quốc phòng HSSV năm học 2018-2019.

25, Tháng 12, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2018.

25, Tháng 12, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức cho học sinh, sinh viên nghe báo cáo thời sự năm học 2018-2019.

24, Tháng 12, 2018
Page 11/47 <12...789101112131415...4647>