Quyết định về việc thành lập bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật việc chuyển đổi từ thủ tục hành chính trên môi trường giấy sang thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

5, Tháng 8, 2020

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

5, Tháng 8, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 6/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2020.

9, Tháng 7, 2020

Thông báo kết luận của Phó Hiệu trưởng Lê Hoằng Bá Huyền tại Hội nghị bàn về đào tạo 3 ngành đại học sư phạm chất lượng cao

11, Tháng 6, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 5/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2020

8, Tháng 6, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 3, tháng 4/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2020.

12, Tháng 5, 2020

Công văn triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

15, Tháng 4, 2020

Công văn về việc phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập.

13, Tháng 2, 2020

Quyết định bổ nhiệm thư ký Hội đồng trường.

5, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc cho học viên và sinh viên nghỉ học do dịch cúm virut Corona.

31, Tháng 1, 2020

Quyết định bổ nhiệm lại Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính

20, Tháng 1, 2020

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019

9, Tháng 1, 2020

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2019 tại Trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 12, 2019

Hướng dẫn đánh giá công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC năm 2019.

13, Tháng 12, 2019

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt 4 năm 2019.

12, Tháng 12, 2019
Page 1/21 <12345678910...2021>