Công văn về việc phòng chống cơn bão số 03.

18, Tháng 7, 2018

Kế hoạch về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường" đến năm 2021.

17, Tháng 7, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Quản trị-Vật tư, thiết bị.

9, Tháng 7, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 6/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2018.

9, Tháng 7, 2018

Thông báo về việc nộp bản sao văn bằng sau đại học để hưởng chế độ.

20, Tháng 6, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2018.

5, Tháng 6, 2018

Quyết định về việc bổ sung, thay thế thành viên và thư ký Hội đồng Thi đua-Khen thưởng trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 5, 2018

Công văn về việc yêu cầu sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp về Trung tâm TTTV.

17, Tháng 5, 2018

Công văn về việc tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

16, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện năm 2018.

8, Tháng 5, 2018

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 04/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2018.

7, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc khen thưởng.

2, Tháng 5, 2018

Báo cáo kết quả tổ chức vận hành QMS ISO năm học 2017-2018.

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc khắc phục sau đánh giá nội bộ năm 2017-2018

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải Cầu mây lưu học sinh Lào Năm 2017-2018

27, Tháng 4, 2018
Page 1/33 <12345678910...3233>