Quyết định về việc lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

24, Tháng 11, 2021
Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi " Chung tay phòng, chống dịch COVID 19" trên mạng xã hội VCNet

Công văn về việc hưởng ứng cuộc thi " Chung tay phòng, chống dịch COVID 19" trên mạng xã hội VCNet

24, Tháng 11, 2021
Quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024

Quyết định thành lập hội đồng khoa học và đào tạo trường Đại học Hồng Đức nhiệm kỳ 2019 - 2024

24, Tháng 11, 2021
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến kích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến kích học tập đối với sinh viên học kỳ II năm học 2020 - 2021

24, Tháng 11, 2021
Quyết định về việc lập tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

Quyết định về việc lập tổ thẩm định khả năng giao tiếp tiếng Anh của ứng viên xét công nhận đạt chuẩn Phó Giáo sư tại Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2021

22, Tháng 11, 2021
Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Đào tạo liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm học 2021 - 2022

Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp Đào tạo liên thông, Vừa làm vừa học, văn bằng đại học thứ 2 đợt 2 năm học 2021 - 2022

17, Tháng 11, 2021
Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

Quyết định kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2021-2022.

13, Tháng 10, 2021
Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 10, 2021
Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 4/2021 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2021.

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 4/2021 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2021.

5, Tháng 5, 2021
Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

15, Tháng 4, 2021
Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

25, Tháng 3, 2021
Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 12/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2021.

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 12/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2021.

7, Tháng 1, 2021
Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

7, Tháng 1, 2021
Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện, nước tiết kiệm tại Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện, nước tiết kiệm tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 1, 2021
Quyết định về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học Hồng Đức.

Quyết định về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 1, 2021
Page 1/23 <12345678910...2223>