Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 4/2021 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2021.

5, Tháng 5, 2021

Kế hoạch Tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 8 năm 2021

15, Tháng 4, 2021

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

25, Tháng 3, 2021

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 12/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2021.

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện, nước tiết kiệm tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc ban hành nội quy phòng cháy và chữa cháy Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 1, 2021

Ban hành Nội quy thư viện trường Đại học Hồng Đức.

23, Tháng 12, 2020

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 11/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 12/2020.

1, Tháng 12, 2020

Kế hoạch đánh giá chương trình đào tạo năm học 2020-2021

25, Tháng 11, 2020

Kiểm định chất lượng Chương trình đào tạo

25, Tháng 11, 2020

Ban hành Quy định thực hiện quy trình quản lý văn bản và xử lý công việc trên Hệ chương trình Quản lý Hồ sơ công việc tại Trường Đại học Hồng Đức

12, Tháng 11, 2020

Kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 10 và triển khai những nhiệm vụ chính trong tháng 11 năm 2020.

10, Tháng 11, 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc năm học 2020-2021.

29, Tháng 10, 2020

Quyết định về việc kiện toàn Ban ISO Trường Đại học Hồng Đức

29, Tháng 10, 2020
Page 1/23 <12345678910...2223>