Kế hoạch công tác Thanh tra, Kiểm tra năm học 2019-2020.

13, Tháng 11, 2019

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp huấn luyện nghiệp vụ Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 11, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2019.

11, Tháng 11, 2019

Quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên Trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Hướng dẫn thực hiện các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác đối với giảng viên trường Đại học Hồng Đức.

29, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc giao kiêm nhiệm Phụ trách ban Đào tạo và Quản lý sinh viên, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học hồng Đức

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng ban Hành chính - Hậu cần - Kỹ thuật, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc tái cơ cấu tổ chức, bộ máy Trung tâm Giáo dục quốc phòng - An ninh, trường Đại học Hồng Đức.

24, Tháng 10, 2019

Quy định về việc thực hiện chế độ nghỉ phép năm đối với viên chức và lao động hợp đồng trong trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Quy đinh về tiêu chuẩn giảng viên giảng dạy các học phần bằng tiếng Anh cho trình độ đại học trở lên và tiêu chí đánh giá giảng viên có khả năng giao tiếp (học thuật) bằng tiếng Anh tại Trường Đại học Hồng Đức.

22, Tháng 10, 2019

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2019.

10, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thành lập Ban sửa đổi Chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Hồng Đức.

4, Tháng 10, 2019

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2019 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2019.

3, Tháng 10, 2019

Quyết định về việc thưởng cho cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

30, Tháng 9, 2019

Công văn về việc thông báo tuyển sinh cán bộ đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại Nhật Bản năm 2020.

26, Tháng 9, 2019
Page 1/20 <12345678910...1920>