Công văn về việc yêu cầu sinh viên nộp khóa luận tốt nghiệp về Trung tâm TTTV.

17, Tháng 5, 2018

Công văn về việc tổng kết và bình xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

16, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc điều động lực lượng tự vệ tham gia huấn luyện năm 2018.

8, Tháng 5, 2018

Tổng hợp tình hoạt động trong tháng 04/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 5/2018.

7, Tháng 5, 2018

Quyết định về việc khen thưởng.

2, Tháng 5, 2018

Báo cáo kết quả tổ chức vận hành QMS ISO năm học 2017-2018.

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc khắc phục sau đánh giá nội bộ năm 2017-2018

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải Cầu mây lưu học sinh Lào Năm 2017-2018

27, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 4, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Giải cờ vua HSSV của trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

12, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc khen thưởng Giải bóng chuyền HSSV trường ĐH Hồng Đức năm học 2017-2018.

12, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

11, Tháng 4, 2018

Tổng hợp về tình hình hoạt động trong tháng 03/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 4/2018.

5, Tháng 4, 2018

Thông báo về nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

3, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản Trường Đại học Hồng Đức.

2, Tháng 4, 2018
Page 1/33 <12345678910...3233>