Công văn về việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017

6, Tháng 7, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 6/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 7/2017

5, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc thay thế thành viên Ban xây dựng Phòng truyền thống Trường Đại học Hồng Đức

3, Tháng 7, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Kế hoạch hành động khắc phục sau đánh giá ngoài

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc bổ nhiệm lại cán bộ viên chức lãnh đạo, quản lý

29, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý

29, Tháng 6, 2017

Thông báo về việc tổ chức Hội nghị bàn về góp ý kiến báo cáo dự thảo kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

19, Tháng 6, 2017

Công văn về việc thông báo địa chỉ truy cập Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm thông tin KH&CN TP.HCM

9, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ trường Đại học Hồng Đức

9, Tháng 6, 2017

Chương trình đánh giá nội bộ kết quả vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và kiểm tra Bảng nhận diện rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

9, Tháng 6, 2017

Công văn về việc CBVC, LĐHĐ nghỉ phép năm 2017

9, Tháng 6, 2017
Page 7/33 <12345678910...3233>