Kế hoạch làm việc với Đoàn kiểm tra công tác pháp chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp tại Trường Đại học Hồng Đức.

21, Tháng 11, 2018

Quyết định bổ sung thành viên Ban biên tập Website Trường Đại học Hồng Đức.

14, Tháng 11, 2018

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 10/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 11/2018.

7, Tháng 11, 2018

Kế hoạch về việc thực hiện Chủ thị 16/CT-UBND ngày 04/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019.

17, Tháng 10, 2018

Thông báo dự xét tuyển đào tạo đại học và sau đại học tại Trung Quốc năm 2019.

15, Tháng 10, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 9/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 10/2018.

15, Tháng 10, 2018

Thông báo kết luận Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2018.

15, Tháng 10, 2018

Công văn về việc phối hợp giữa Trưởng các khoa đào tạo với Trung tâm TT-TV để rà soát, bổ sung giáo trình, tài liệu tham khảo.

10, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc cấp đổi lại hiện vật khen thưởng.

9, Tháng 10, 2018

Thông báo về việc đánh giá thực trạng năng lực, kết quả hoạt động và đinh hướng phát triển của Nhà trường.

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của Trường Đại học Hồng Đức.

26, Tháng 9, 2018

Lịch các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe đối với Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và Lưu học sinh Lào học chuyên ngành nhập học năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc phân công công tác trong Ban Giám hiệu

19, Tháng 9, 2018
Page 7/21 <12345678910...2021>