Thông báo về việc tổ chức Hội nghị bàn về góp ý kiến báo cáo dự thảo kết quả đánh giá ngoài của Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

19, Tháng 6, 2017

Công văn về việc thông báo địa chỉ truy cập Thư viện số tài nguyên nội sinh của Trung tâm thông tin KH&CN TP.HCM

9, Tháng 6, 2017

Quyết định về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ trường Đại học Hồng Đức

9, Tháng 6, 2017

Chương trình đánh giá nội bộ kết quả vận hành Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và kiểm tra Bảng nhận diện rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

9, Tháng 6, 2017

Công văn về việc CBVC, LĐHĐ nghỉ phép năm 2017

9, Tháng 6, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2017

5, Tháng 6, 2017

Hướng dẫn đánh giá và phân loại cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng năm học 2016-2017

29, Tháng 5, 2017

Công văn về việc hướng dẫn tổng kết và bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017

25, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng 5,6/2017

24, Tháng 5, 2017

Công văn về việc báo cáo định mức lao động của giảng viên năm học 2016 - 2017

24, Tháng 5, 2017

Thông báo kết luận của Hiệu trưởng tại buổi làm việc với Trung tâm Giáo dục Quốc tế

18, Tháng 5, 2017

Thông báo về việc tiếp tục triển khai nhiệm vụ chuẩn bị cho phiên đánh giá chính thức

15, Tháng 5, 2017

Quyết định về việc thay đổi và bổ sung thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường Đại học Hồng Đức

10, Tháng 5, 2017

Công văn về việc thông báo địa chỉ truy cập thư viện số tài nguyên nội sinh của trung tâm thông tin thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội

9, Tháng 5, 2017

Công văn về việc thông báo tình hình hoạt động của website và trang web các đơn vị trực thuộc

9, Tháng 5, 2017
Page 7/32 <12345678910...3132>