Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban trọng tài Giải bóng đá chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Trường Đại học Hồng Đức (24/9/1997 - 24/9/2017)

1, Tháng 9, 2017

Quyết định về việc bổ sung thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Trường Đại học Hồng Đức và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

28, Tháng 8, 2017

Quyết đinh về việc thành lập Bộ phận bài trí, trưng bày Phòng truyền thống Trường Đại học Hồng Đức

28, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe đối với thí sinh trúng tuyển nhập học năm 2017

25, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc hoãn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cố vấn học tập năm học 2016 - 2017

21, Tháng 8, 2017

Thông báo đăng ký cung cấp tài khoản truy cập tài liệu số nôi sinh

17, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc cấp Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh

16, Tháng 8, 2017

Kế hoạch tập huấn cho cán bộ, giảng viên truy cập Thư viện số Trường Đại học Hồng Đức

16, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường Đại học Hồng Đức và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

15, Tháng 8, 2017

Báo cáo Tổng kết công tác Đảm bảo chất lượng năm học 2016 - 2017

7, Tháng 8, 2017

Công văn về việc lập danh sách cán bộ trợ lý các khoa đào tạo năm học 2017 - 2018

4, Tháng 8, 2017

Thông báo về việc hết hạn hợp đồng lao động tháng7, 8/2017

4, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc cử giảng viên đi học lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính (hạng II)

4, Tháng 8, 2017

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 7/2017 và những nhiệm vụ chính trong tháng 8/2017

3, Tháng 8, 2017

Quyết định về việc ban hành mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng Trường Đại học Hồng Đức năm học 2017 - 2018

1, Tháng 8, 2017
Page 5/32 <12345678910...3132>