Thông báo về việc đánh giá thực trạng năng lực, kết quả hoạt động và đinh hướng phát triển của Nhà trường.

27, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2018 của Trường Đại học Hồng Đức.

26, Tháng 9, 2018

Lịch các đơn vị trực thuộc tổ chức Hội nghị CBVC - LĐ năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc kiểm tra sức khỏe đối với Lưu học sinh Lào học tiếng Việt và Lưu học sinh Lào học chuyên ngành nhập học năm học 2018-2019.

24, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc phân công công tác trong Ban Giám hiệu

19, Tháng 9, 2018

Thông báo về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

19, Tháng 9, 2018

Phân công lãnh đạo Trường và Công đoàn dự, chỉ đạo Hội nghị cán bộ, viên chức và lao động của các đơn vị trực thuộc trường năm học 2018-2019.

13, Tháng 9, 2018

Công văn về việc xác định số người làm việc cho vị trí việc làm: Giáo vụ, công tác HSSV.

11, Tháng 9, 2018

Kế hoạch về việc Tổ chức Lễ khai giảng năm học 2018-2019.

10, Tháng 9, 2018

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 8/2018 và những nhiệm vụ chính trong tháng 9/2018.

7, Tháng 9, 2018

Quyết định về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm đợt 1 Năm học 2015-2016.

1, Tháng 6, 2016

Tổng hợp tình hình hoạt động trong tháng 5/2016 và những nhiệm vụ chính trong tháng 6/2016.

1, Tháng 6, 2016

Thông báo về việc triệu tập cán bộ, giảng viên tham dự Hội thảo khoa học "Governing Universty' role in Society: 2016-2020 and beyond" trong khuôn khổ Dự án ACCCU.

1, Tháng 6, 2016

Quyết định về việc thay Trưởng Ban ISO cấp đơn vị trực thuộc.

1, Tháng 6, 2016

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khối lượng công việc và kinh phí năm học 2016-2017.

4, Tháng 5, 2016
Page 5/18 <12345678910...1718>