Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay".

10, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương".

8, Tháng 3, 2021

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non qua hoạt động thực tế, thực tập"

5, Tháng 3, 2021

Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2020

4, Tháng 3, 2021

Báo cáo tổng kết công tác đào tạo năm học 2019-2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm học 2020-2021.

25, Tháng 2, 2021

Quyết định về việc công nhận trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2020.

24, Tháng 2, 2021

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Giải pháp giải quyết vấn đề dân tộc trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay".

22, Tháng 2, 2021

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp cao học và cấp bằng Thạc sĩ.

22, Tháng 2, 2021

Thông báo lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

22, Tháng 2, 2021

Kế hoạch về việc xét công nhận tốt nghiệp trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021.

15, Tháng 1, 2021

Công văn về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19 trong mùa Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

14, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức, kỹ năng được miễn trừ cho học viên cao học khóa 2020-2022, tuyển sinh đợt 2 năm 2020.

7, Tháng 1, 2021

Tổng hợp tình hình hoạt động tháng 12/2020 và những nhiệm vụ chính trong tháng 01/2021.

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác phòng cháy chữa cháy tại Trường Đại học Hồng Đức

7, Tháng 1, 2021

Quyết định về việc ban hành Quy định sử dụng điện, nước tiết kiệm tại Trường Đại học Hồng Đức.

7, Tháng 1, 2021
Page 3/68 <12345678910...6768>