Báo cáo kết quả tổ chức vận hành QMS ISO năm học 2017-2018.

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc khắc phục sau đánh giá nội bộ năm 2017-2018

2, Tháng 5, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức giải Cầu mây lưu học sinh Lào Năm 2017-2018

27, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc triểu tập cuộc họp nắm bắt tình hình học sinh, sinh viên.

27, Tháng 4, 2018

Báo cáo đánh giá hoạt động HTQT tại đơn vị năm học 2017-2018 và xây dựng kế hoạch HTQT năm học 2018-2019.

26, Tháng 4, 2018

Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K9 (Khóa 2016-2018)

26, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2017-2018.

23, Tháng 4, 2018

Thông báo về việc Kết luận Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với người học hệ chính quy năm học 2017-2018.

20, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018.

19, Tháng 4, 2018

Công văn về việc tăng cường tham gia cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

13, Tháng 4, 2018

Kế hoạch về việc Thi và xét công nhận tốt nghiệp các lớp đại học hệ LT,VLVH, VB2 đợt I năm 2018.

13, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức.

13, Tháng 4, 2018

Kế hoạch về việc tổ chức Giải cờ vua HSSV của trường Đại học Hồng Đức năm học 2017-2018.

12, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc khen thưởng Giải bóng chuyền HSSV trường ĐH Hồng Đức năm học 2017-2018.

12, Tháng 4, 2018

Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư năm 2018.

11, Tháng 4, 2018
Page 3/77 <12345678910...7677>