Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2021.

6, Tháng 4, 2021
Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Quyết định về việc công nhận thí sinh nước CHDCND Lào trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

1, Tháng 4, 2021
Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2121.

Thông báo kế hoạch đánh giá, nghiệm thu đề tài NCKH của sinh viên năm học 2020-2121.

31, Tháng 3, 2021
 Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Hồng Đức.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2021 vào Trường Đại học Hồng Đức.

31, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình SGK phổ thông mới (1,2)

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo chương trình SGK phổ thông mới (1,2)

30, Tháng 3, 2021
Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ

26, Tháng 3, 2021
Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

Quyết định về việc kiện toàn Trung đội tự vệ Trường Đại học Hồng Đức năm 2021

25, Tháng 3, 2021
 Thông tin về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

Thông tin về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đào tạo đại học phát triển năng lực thích ứng nghề nghiệp của sinh viên trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0"

25, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

Thông báo về việc tham gia xét tặng Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho giảng viên trẻ và sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học.

19, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022.

16, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Tác động của môi trường văn hóa đối với sự phát triển của học sinh trung học hiện nay".

10, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương".

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Thể chế quản trị và tăng trưởng kinh tế địa phương".

8, Tháng 3, 2021
Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non qua hoạt động thực tế, thực tập"

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Phát triển năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non qua hoạt động thực tế, thực tập"

5, Tháng 3, 2021
Page 3/69 <12345678910...6869>