Thông báo lich thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020.

20, Tháng 4, 2020

QĐ số 294/QĐ-ĐHHĐ ngày 31/3/2020 về việc phê duyệt tên đề tài và người hướng dẫn luận văn thạc sĩ khóa 2018 - 2020, chuyên ngành Vật lý chất rắn.

15, Tháng 4, 2020

Công văn triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

15, Tháng 4, 2020

Công văn về việc tổng kết 05 năm thực hiện quyết định số 1501/QĐ-TTg.

27, Tháng 3, 2020

Công văn về việc cập nhật thông tin sinh viên.

27, Tháng 3, 2020

Công văn về việc cập nhật chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và đề cương chi tiết học phần.

24, Tháng 3, 2020

Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

13, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi thực hiện từ năm 2021.

6, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Công tác đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay".

2, Tháng 3, 2020

Thông báo về việc cho học sinh, sinh viên trở lại trường học tập từ ngày 02/3/2020

28, Tháng 2, 2020

Quyết định về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ.

25, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học "Đổi mới đào tạo sinh viên sư phạm ngành khoa học xã hội đáp ứng chương trình, sách giáo khoa mới".

18, Tháng 2, 2020
Thông báo số 15/TB-ĐHHĐ ngày 14/2/2020 v/v cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

Thông báo số 15/TB-ĐHHĐ ngày 14/2/2020 v/v cho học viên, sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 23/02/2020

14, Tháng 2, 2020

Công văn về việc phân công nhiệm vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi sinh viên trở lại trường học tập.

13, Tháng 2, 2020

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

13, Tháng 2, 2020
Page 3/61 <12345678910...6061>